21 Mayıs 2008

gitme ne olur

efsane insan(dı) cem karaca. ya çok seviliyor, ya nefret ediliyor bu adamdan.. bazısı hepten kopmu$ tanımıyor bile. çocukluktan beri bildiğim fakat son 4 senedir $arkılarına ba$ka anlamlar yükleyebildiğim insan o. bu kadar sevmemin nedeni belki de $arkılarının haddinden fazla samimi, doğal ve gerçek olması. öyle ki, her dinleyi$te ba$ka $eyler çağrı$tırıyor insana. hasta oluyorum. bir ara fon müziği olarak 'bu biçim' ve 'de$er de geçer' 'i seçtiysem de bu ara favorim nerde kalmı$tık albümünde ki ' sende başını alıp gitme'. muhte$em bir $arki.oeeh.

"sende ba$ını alıp gitme ne olur, ne olur tut ellerimden.."

sözlerini de yazıyım, dayanamıyorum.

Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkışı duydum ihaneti gördüm
Sesim de oldu sessizliğimde
Seviştiğimde oldu benim

Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiç birşeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbirşeyi istemedim
Seni istediğim kadar
Sende başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi..

0 reactions: