27 Mayıs 2008

USA/UK

her daim cinnete kar$ı bir 2. plan söz konusu hayatımda. amerika'nın darladığı $u kısacık hayatımda oxford brookes üniversitesi 2. planım oldu. an itibariyle gazetecilik bölümüne kabul edildiğimi ve bir nevi ön kayıt yapıldığını öğrenmi$ bulunmaktayım. $imdi sakin kafa düşünmek lazım amerika'mı yoksa ingiltere'mi diye.. artık yorup bıktırmasına rağmen gönül amerika'dan yana ama bakalım.. kararımı etkileyebilecek bir kaç $ey var, onları bekliyorum.. son bir ay..

0 reactions: