14 Haziran 2008

aşık mıyız benjamin?!

gece diye bir alternatif grup varmı$, yeni öğrendik. "a$ık mıyız?" adlı çıkı$ parçaları ile fena olmadıklarını dü$ünüyorum. öyle ki bir kaç gündür $arkının sözleri dilimden dü$müyor. çalar saat misali, "a$ııııık mıyyıııııızzz?" diye ötüyorum saat başı. albümün prodüktörlüğünü de koray candemir yaptığından, albümün gayet ba$arılı olacağına eminler ki bende öyle dü$ünüyorum. "kız" adlı $arkıyı da ayrı tavsiye ederim, sevgili blog okurları.. sırada ki parça "a$ık mıyız?" burdan tüm benjamin severlere gitsin.. daksjd.. Isabell,benjamin..this is for you..

a$k her $eyi bıraktığın yerde ba$lar, kaçamazsın
sözün bittiği yerdesindir, bu yüzden konu$amazsın
dua kadar dürüsttür onunla asla oynayamazsın
$imdi söyle sence biz a$ık mıyız?

bak senin de gözlerinde huzursuzluk ve $üphe var
belli ki ya$adığın daha bitmemi$ bir $eyler var
gel sen de yüzle$ içindeki gerçek senle şimdi
söyle sence biz a$ık mıyız?

0 reactions: